Over de Wat Werkt Studio

De Wat Werkt Studio is de digitale werkplaats voor mensen die werken aan betere buurten en hun inzet effectiever willen maken.
Deze 'wijkwerkers' willen zoveel mogelijk effect creëren voor de mensen in de buurt, met zo min mogelijk inzet van maatschappelijke middelen. Ze moeten dat ook goed kunnen verantwoorden. Dat vereist een specifiek soort vakmanschap.


Wat Werkt Studio is een initiatief van Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur) en Paul Doevendans (Atrivé).

 

 

 

 

 

De volgende partijen zijn de dragende partners van de Wat Werkt Studio:

De Wat Werkt Studio is mogelijk gemaakt door Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncoporaties (FLOW).

 

 

 

 

 


De mensen van Wat Werkt Studio proberen een zo compleet en accuraat mogelijk beeld te geven van de huidige kennis rond effectief interveniëren in de wijk. Het gebruik van die kennis is voor eigen risico. 


Heeft u aanvullingen of correcties, neem dan contact op: info@watwerktstudio.nl