Effectenarena

voorbeeld EffectenarenaIn het kort

De Effectenarena is een beproefd instrument om de essentiële ingrediënten van een interventie helder te krijgen. Elke analyse begint met deze basisinformatie. Daarom is de Effectenarena een goed basisinstrument.

De Effectenarena brengt vier ingrediënten met elkaar in verband:

  1. de activiteiten: welke activiteiten worden ondernomen en wat is het tastbare en telbare resultaat daarvan (output)?
  2. de investeerders: welke partijen leveren de bijdragen die nodig zijn voor deze activiteiten?
  3. de maatschappelijke effecten: welke meerwaarde is er voor de buurt/wijk en voor de individuele bewoners/cliënten/deelnemers?
  4. de incasseerders: welke partijen hebben voordeel van deze effecten?

Toepassing

In groepjes van 5 tot 7 betrokkenen wordt de Effectenarena ingevuld. Daarbij gaat het vooral om het gesprek dat ontstaat: afstemming van verwachtingen tussen de betrokken partijen, of de gezamenlijke definitie van ‘wanneer het project succesvol is’.

De Effectenarena is gratis te downloaden en te gebruiken. Wel kan het soms waardevol zijn om een ervaren, onafhankelijke gespreksleider te betrekken.

Voorbeeld gebruik

  • Een goede ‘startup’ voor een project
  • Opstellen van een projectplan
  • Tussentijdse evaluatie van een samenwerkingsverband
  • Als opstap naar andere instrument (bijv. een MKBA of monitoring)

Aandachtspunten

Een ingevulde Effectenarena beschrijft de verwachtingen en de beelden van betrokkenen. Dat is waardevol omdat die in de praktijk vaak te beperkt gedeeld worden. De Effectenarena geeft daarmee echter nog geen zekerheid dat effecten ook echt optreden. Daar zijn aanvullende instrumenten voor nodig zoals een MKBA of monitoring.

De Effectenarena werkt het best voor interventie die al aardig zijn uitgekristalliseerd. Voor projecten die nog in idee-fase zitten, of voor wijkaanpak/-programma’s is de Effectenarena minder geschikt.

Voor de uitwerking zijn er verschillende mogelijkheden:

  • uitwerken in Powerpoint
  • het werkmateriaal verwerken in een interventiebeschrijving in Wat Werkt in de Wijk

Downloads

Print een Effectenarena op groot formaat uit: A1. Op goed beschrijfbaar papier (niet te 'glossy') en bij voorkeur in kleur. De plaatselijke copyshop kan je helpen. In kleur is het natuurlijk mooier; in zwart-wit een stukje goedkoper.

Meer informatie